Erfwachtartikels van december 2016

Een onvervulde droom. Een interview van Marc Bertrands met Albert Beerten, voormalig voetballer van F.C.Beringen.

Ambachten en Middenstand in de wijk het Eindeken en de Heppensesteenweg.

Jeugdherinneringen - deel 12 - Het puntenboekje

Het verhaal van een 13-jarige  op de vlucht in mei 1940.

Louis Vandermeeren : de laatste oud-strijder

gemeenteontvanger

De Heemkundige Kring heeft enkele oude grafstenen van de ondergang gered.

Uitnodiging

De Heemkundige Kring van Beverlo, de Oud-Strijders en het Stadsbestuur van Beringen nodigen u vriendelijk uit op de jaarlijkse herdenking van Albert Huybrechts en Gaston Ooms op 19 november 2016

Programma

14.45 u.  Samenkomst aan het voetbalterrein Korspel

15.00 u.  Hulde aan verzetstrijder Albert Huybrechts

  • Verwelkoming en toespraak (François Cruysberghs)
  • Bloemenhulde aan het monument door familie Huybrechts, Oud-Strijders, Heemkundige Kring en Stadsbestuur Beringen.
  • Passend gebed door diaken André Thielemans.
  • Gedicht (Robert Leyssens)
  • "The Last Post"(Luc Baute)

 

15.20 u.  Aanwezigen worden uitgenodigd te volgen naar het Burg. Heymansplein

Albert Huybrechts

Albert Huybrechts

15.30 u.  Hulde aan Notaris-Burgemeester Gaston Ooms

  • Verwelkoming en toespraak (Marc Bertrands)
  • Bloemenhulde aan het standbeeld door Oud-Strijders, Heemkundige Kring en Stadsbestuur.
  • Gedicht "Nacht und Nebel" (Robert Leyssens)
  • "Te velde"  (Luc Baute)

 

15.50 u.  De aanwezigen worden uitgenodigd in de Lemmensmolen Korspelsesteenweg

16.00 u.  Slotdrink in de Lemmensmolen

Gaston Ooms

Gaston Ooms