Pastoorsplaat

De inhuldiging van de pastoorsplaat in Korspel vindt plaats op

zaterdag, 12 maart aanstaande na de mis van 17.00 u.

De kerkraad zorgt voor een receptie.