Religieus erfgoed

We mogen aannemen dat de parochie Beverlo, evenals de kerk, tussen 800 en 1100 na Christus werd opgericht.

De Sint-Lambertuskerk is een classicistische kruiskerk met lijsten in natuursteen. De kerk brandde af in 1777.  De Beverlonaren draaiden alleen op voor de kosten van de heropbouw van de kerk.  In 1788 werd de kerk weer opengesteld voor de eredienst.  De toren, die na de brand van 1777 onvoldoende hersteld was, werd samen met de westergevel in 1849 afgebroken en nieuw gebouwd. De kerk heeft een ingebouwde westertoren, een driebeukig schip en een afgerond kooreinde. 

Gekleurde glasraam

Kazuivels

Klok

 

 

 

 

 

 

Op 12 mei 1944 werd de kerk zwaar beschadigd door een bombardement. E.H. Martin Tabruyn, tussen 1955 en 1970 pastoor van Beverlo-Dorp, stond aan de wieg om de door de oorlogsomstandigheden zwaar gehavende kerk te restaureren.  Het herstellingsdossier kende een lange lijdensweg, waardoor de retauratiewerken pas konden aanvangen op 8 april 1958.

 

Processievaandel 3Processievaandel 2Processievaandel 1

Nieuwe kerkramen werden  geplaatst en de electriciteit werd aangepast en hersteld.

Dak en dakgoten werden gerenoveerd en een nieuwe doopkapel werd gebouwd.

De altaren met hun sculpturen en schilderijen werden gerenoveerd.

 

 

 

herschilderde kruisweggerestaureerde orgelDe kruisweg heeft zijn oorspronkelijke kleurschakering teruggekregen en de processievaandels werden uit hun stoffige omgeving bevrijd. De kerkwanden kregen een aangepast tintje en de cultusobjecten en het kerktextiel zijn kunstig opgeborgen.

 

Een laatste stap om de parochiekerk haar luister terug te geven was de restauratie van het orgel. Deze werken werden volledig beëindigd in 2012.  De harmonieuze orgelklanken galmden weer in volle eigenheid door de kerk.