Uitnodiging

Maandag, 8 mei 2017, organiseren de heemkundige kring van Beverlo, de oud-strijdersverenigingen van Groot-Beringen en het Museum Kamp van Beverlo in parochiezaal ‘De Schans’, Bivakstraat 6 Beverlo, een lezingenavond om het einde van de Tweede Wereldoorlog te gedenken.

bevrijding

 

Sylvain Weuts, Secretaris-Conservator van het Museum van het Kamp van Beverlo, zal de aanwezigen aantonen dat de operatie ‘Market Garden’, die zich vooral te Arnhem (Nederland) afspeelde, in feite begin september 1944 begon aan het Albertkanaal te Beringen.

 

Marc Bertrands, Voorzitter van Heemkunde-Beverlo, licht een tip van de sluier die nog steeds hangt over de geheimzinnige aanwezigheid van meer dan drieduizend joden in Limburg anno 1941.

boek Kroniek van een klopjacht

De lezingenavond start om 19.30 u en de toegang is gratis.

Verzoek tot medewerking

Voorhuwelijksschieting

Wie  herinnert  zich nog  iets  van  deze eeuwenoude  folklore in  onze  Vlaamse gebieden :     ‘de voorhuwelijksschieting’ ?

Om het nakende huwelijk tussen bruid en bruidegom te vieren werden al de vrienden, ja zelfs de gehele buurt opgetrommeld. Enkele weken voor de ‘grote dag’ stond ‘schieting’ op de planning.  Hierbij werden een paar kilo’s poeder verknald en zeker een aanzienlijk aantal liters bier verzet.

Vond de schieting plaats één week voor het ‘ja-woord’ of op de vooravond ervan?   Gebruikte men carbuur? Was het een mengsel of los kruit en hoe kwam de ontploffing tot stand?  Waren er vergunningen voor nodig?  Deed de hele buurt mee met het feest en werd er iets te eten aangeboden?

Graag willen we een oproep doen aan allen en vooral aan alle Beverlonaren die zich nog iets herinneren over ‘de voorhuwelijksschieting’. Ben je in het bezit van foto’s of ken je verhalen die verband houden met deze traditie? Neem dan zeker contact  met één van onze medewerkers of zend een berichtje naar info@heemkundebeverlo.be