Hoe stel ik mijn stamboom samen?

Hoe stel ik mijn stamboom op?

De wet op de privacy verbiedt het opzoeken van persoonlijke gegevens die geen honderd jaar oud zijn. Gegevens over rechtstreekse voorouders mogen wel, onder bepaalde voorwaarden.

genealogie

Hoe ga ik hierbij te werk?

  1. Kopieer het trouwboekje van je ouders. Hierin staan hun namen en voornamen, hun geboorteplaats- en datum, de huwelijksdatum en plaats, de namen van hun ouders (je grootouders) en de namen, plaats en datum van geboorte van hun kinderen. (jijzelf en je broers en zussen)
  2. Kopieer het trouwboekje van je grootouders. Hierin staan ook de namen van hun ouders. (je overgrootouders)
  3. Vraag aan de administratieve dienst van de gemeente, waar je grootouders gehuwd zijn en een kopie van hun huwelijksakte bewaard wordt. Indien hun ouders op dat ogenblik overleden zijn, worden ook hun grootouders (dus je betovergrootouders) vermeld.
  4. Richt een vraag aan de Procureur van het bewuste arrondissement (griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg) om de nodige persoonlijke gegevens te mogen opzoeken. Vernoem alle gemeenten waar je nog opzoekingen wil doen.
  5. Als de 100 jaar verbod overschreden zijn, kan je in de Rijksarchieven opzoekingen doen voor de Burgerlijke Stand (vanaf 1797) en de Parochieregisters (in Beverlo vanaf 1567).

Tips om de stamboom ‘aan te kleden’ :

  • Vraag familiefoto’s op, doodsbrieven- en prentjes, aktes, diploma’s, huwelijksaankondigingen, communieprentjes, enz …
  • Vraag aan de plaatselijke pastoors om inlichtingen over dopen en kerkelijke huwelijken.
  • Heemkundige kringen bezitten dikwijls een schat aan documentatie.  Beverlo bezit gegevens over meer dan 18.000 personen tussen 1567 en 1910.
  • Notarisakten zijn dikwijls interessant.  Op te vragen in de Rijksarchieven.