Herdenking A. Huybrechts en G. Ooms

De Heemkundige Kring in samenwerking met de de Oud-strijders en het Stadsbestuur van Beringen nodigen u vriendelijk uit op de jaarlijkse herdenking. Deze zal plaats vinden te Beverlo op 18 november 2017.

Programma

14.45 u.  Samenkomst aan het voetbalterrein Korspel

15.00 u.  Hulde aan verzetstrijder Albert Huybrechts

  • Verwelkoming en toespraak (François Cruysberghs)
  • Bloemenhulde aan het monument door familie Huybrechts, Oud-Strijders, Heemkundige Kring en Stadsbestuur Beringen.
  • Gedicht (Robert Leyssens)
  • "The Last Post" en "Vaderlands Lied" (Neanias-Club)

 

15.20 u.  De aanwezigen worden uitgenodigd te volgen naar het Burg. Heymansplein

Albert Huybrechts

Albert Huybrechts

15.30 u.  Hulde aan Notaris-Burgemeester Gaston Ooms

  • Verwelkoming en toespraak (Marc Bertrands)
  • Bloemenhulde aan het standbeeld door Oud-Strijders, Heemkundige Kring en Stadsbestuur.
  • Gedicht  (Robert Leyssens)
  • "Te velde"  en "Vaderlands Lied" (Neanias-Club)

 

15.50 u.  De aanwezigen worden uitgenodigd in de Lemmensmolen Korspelsesteenweg

16.00 u.  Slotdrink in de Lemmensmolen

Gaston Ooms

Gaston Ooms

Bezoekje van de Kring bij Eddy !

Pol Fillee kocht in 1972 van de Beverlose kerkfabriek een stuk weidegrond.  Hier plantte hij enkele jaren later een reeks bomen en schafte zich landbouwalaam aan.  Dit stalde hij in een schuurtje uit 1819, dat hij in Beverst afbrak en in Beverlo heropbouwde. Hij waakte erover dat alles authentiek werd rechtgezet, d.w.z. niets werd genageld, alles werd gepind !

De muren waren algauw een toonbeeld van Limburgs vakwerk, versterkt met Mechelse leem en stro uit Polen.

Na Pols overlijden nam zoon Eddy de zorg over het domeintje op zich.  Hij brak het schuurtje af en verving het in 2006 door een veel groter exemplaar, dat machines kan herbergen die verband houden met de verwerking van graan tot het bakken van brood.

Hét pronkstuk is het bakhuisje, gemetseld in 2010 volgens de oude methode, waarin Eddy zijn tijd doorbrengt, brood bakkend op zondagvoormiddag !