Bestuursleden

Het bestuur van de Heemkundige Kring van Beverlo vergadert elke derde maandag van de maand in de Parochiezaal te Korspel.