Artikels Erfwacht (april 2019 – jaargang 29)

Hieronder vermelde items mag je verwachten in het volgende nummer van ERFWACHT.           Jaargang 29 nr. 114

Van jongensschool tot Parochiaal Centrum

De processies van Beverlo

Ambachten, nijverheid, huisvlijt en Middenstand in Beverlo : Beverlo Centrum (3)

In Memoriam : onze vriend René Helsen

Te land. Te water. Door de lucht en over het spoor! Wegen in het land van Ham (1)

Alex Bedkowski gehuldigd

Archeologische site ‘Wystekkenstraat’

In het plangebied ‘Wystekkenstraat Beverlo’ wordt een verkaveling gepland en zal er een weg worden aangelegd. Deze ingreep kan eventuele aanwezige waardevolle archeologische resten in de ondergrond vaststellen.

Daarom heeft het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC) in opdracht een archeologienota opgesteld naar de archeologische waarde van de locatie ‘Wystekkenstraat Beverlo’

Een verkennend onderzoek, door een ingreep in de bodem, kan info opleveren omtrent de aanwezigheid van- en de aard van eventuele archeologische sporen en/of een kleine site.

Op het plangebied, momenteel grasland, werden enkele weken geleden proefsleuven gegraven.  Proefsleuvenonderzoek is noodzakelijk om de archeologische waarden van het plangebied te kunnen duiden.

Het plangebied bevindt zich landschappelijk in een relatief lager gelegen deel t.o.v. de omgeving, Het is een natte plaats en zeker niet de eerst gekozen locatie voor bewoning. De minder gunstige ligging kan echter niet geheel archeologische sporen uitsluiten. Bewoningssporen vanaf de Romeinse periode komen her en der voor en geven een indicatie van de mogelijke archeologische potentie van het gehele gebied.

Op 840 m ten NO van het plangebied is een lanspunt in koper gevonden. Op 420 m ten O van het gebied lag een Romeinse grafheuvel – deze werd genivelleerd en hierop is de dorpskerk van Beverlo gebouwd. Op 250 m ten NO van het gebied stond de Schans van Eindert en op 730 m ten O is een muntschat gevonden.

Indien er na het proefsleuvenonderzoek geen archeologische resten worden aangetroffen zal het plangebied worden vrijgegeven voor de geplande werkzaamheden (verkaveling en wegenis)

Bron : VEC (Vlaamse Erfgoed Centrum) Wystekkenstraat Beverlo – programma van maatregelen – auteur T. Van Mierlo