Louis Vandermeeren

Volledigheid betrachten in wat Louis Vandermeeren tijdens zijn leven voor mekaar bracht, is voor buitenstaanders onmogelijk!

Geboren op 30 november 1918 vatte Louis op 18-jarige leeftijd onderwijsstudies aan te Mechelen-aan-de-Maas.

Vlug werd hij daarna aangenomen als leraar aan de lagere school in de tuinwijk te Beringen-Mijn. In 1947 vroeg de toenmalige Beverlose burgemeester Arthur Heymans of Louis niet wou toetreden tot het lokale ambtenarenkorps.

Louis zegde toe, vervulde aanvankelijk verscheidene functies en werd in 1963 gemeenteontvanger.

gemeenteontvanger
Louis Vandermeeren

Toen de fusie van Beverlo met Beringen tot stand kwam (1977), stapte Louis Vandermeeren in dezelfde hoedanigheid over naar de “grootstad”. Hij werd gepensioneerd op 30 november 1983.

Louis zal echter in de herinnering van de Beverlonaren onvergetelijk blijven als een waarachtige sociale figuur, iemand die in het maatschappelijke leven van het dorp niet kon gemist worden. Hij was jarenlang in diverse verenigingen acteur en regisseur van talloze toneelspelen. Als lid van de gerenommeerde muziekmaatschappij Neanias-club onderscheidde hij zich als muzikant, secretaris en rechterhand van de de toenmalige dirigent Gaston Ooms. Steeds stond Louis in de loopgrachten als het om de ambiance ging die Beverlonaren moest inspireren: wielercriteriums die de grootste vedetten van toen naar het dorp brachten, de beroemde Neaniasfeesten, carnaval, het organiseren van een wekelijkse marktdag, ….. nooit tekende Louis voor afwezig; zijn dagen bestonden uit 48 uur!

Het lag dan ook in de lijn van de verwachtingen dat hij in 1990 de eerste voorzitter werd van de pas opgerichte Heemkundige Kring van Beverlo. Hij zou dat blijven doen tot 1997. In die periode ontving hij vanwege de Stad Beringen de jaarlijkse Cultuurprijs, een ultiem bewijs van de erkenning van zijn veelvuldige talenten.

Louis overleed op 25 maart 2016 en zijn encyclopedische kennis van het dorp dat hij zo liefhad, wordt nog steeds gemist…