Bijkomende werven in Beverlo

Stabiliteitswerken aan de St.-Lambertus kerk.

Aanpassingswerken worden uitgevoerd om de houtconstructie van de daken te herstellen en te restaureren.  Tevens wordt het metselwerk op de zolders  gestabiliseerd en het vlak pleisterwerk wordt vernieuwd.

Herinrichting kruispunt Koolmijnlaan, de Beverlosesteenweg, Leysestraat

Het lichtengeregelde kruispunt wordt omgevormd tot een rotonde met fietspaden en oversteeksplaatsen.   Fase 1 : aanleg één weghelft is voltooid.      De aanleg van de Rotonde aan de kant van de Leysestraat loopt nog tot eind november 2021.