Uitnodiging

De Heemkundige Kring van Beverlo, de Oud-Strijders en het Stadsbestuur van Beringen nodigen u vriendelijk uit op de jaarlijkse herdenking van Albert Huybrechts en Gaston Ooms op 19 november 2016

Programma

14.45 u.  Samenkomst aan het voetbalterrein Korspel

15.00 u.  Hulde aan verzetstrijder Albert Huybrechts

  • Verwelkoming en toespraak (François Cruysberghs)
  • Bloemenhulde aan het monument door familie Huybrechts, Oud-Strijders, Heemkundige Kring en Stadsbestuur Beringen.
  • Passend gebed door diaken André Thielemans.
  • Gedicht (Robert Leyssens)
  • "The Last Post"(Luc Baute)

 

15.20 u.  Aanwezigen worden uitgenodigd te volgen naar het Burg. Heymansplein

Albert Huybrechts

Albert Huybrechts

15.30 u.  Hulde aan Notaris-Burgemeester Gaston Ooms

  • Verwelkoming en toespraak (Marc Bertrands)
  • Bloemenhulde aan het standbeeld door Oud-Strijders, Heemkundige Kring en Stadsbestuur.
  • Gedicht "Nacht und Nebel" (Robert Leyssens)
  • "Te velde"  (Luc Baute)

 

15.50 u.  De aanwezigen worden uitgenodigd in de Lemmensmolen Korspelsesteenweg

16.00 u.  Slotdrink in de Lemmensmolen

Gaston Ooms

Gaston Ooms