Archeologie

archeologie aan de kerk

In de zomer van 1992 werden werkzaamheden aan de Sint-Lambertuskerk verricht. Hét moment om wat archeologisch onderzoek te verrichten …

Alles werd uitgepaald, uitgemeten en boekhoudkundig vastgelegd.  We zochten vooral naar restanten van de grote kerkbrand in 1777. En warempel, die vonden we!  Bemerk de (nog steeds gedeeltelijk) zwartgeblakerde fundamenten.

Ook de voorwerpen die we opdolven waren de moeite waard. 

 

archeo4archeo3

 

 

 

 

 

archeo5

 


paradelans

 

 

De paradelans van de Beverlose gilden werd in 1830 door de Nederlanders in beslag genomen.  Ze werd begraven op de voormalige speelplaats van de vroegere jongensschool in de Bivakstraat.  Bij het bouwen van school werd ze teruggevonden.

 

 

maquette van een schansDit is een maquette van een schans, zoals ze er ook in Beverlo moet hebben uitgezien, Beverlo had drie schansen.

 

 

 


 

huis met zilverschat

 

 

Tijdens restauratiewerken aan een oude hoeve in september 2001 werd een zilverschat ontdekt.  Het betreffende huis is gelegen langs het huidige Beverpad, de vroegere weg tussen Beverlo en Lommel.

 

 

zilverschat

 

Deze vondst bestond uit exact honderd zilvermunten uit de 18 de eeuw.  De munten zijn in uitstekende staat en ze bevatten afbeelding van Lodewijk XV.  De Franse geldstukken zijn geslagen tussen 1726 en 1796.

De geoorde aarden pot heeft gaatjes aan de bovenkant van het handvat.  Deze gaatjes wijzen er wellicht op dat er ooit een opklapbaar deksel heeft opgezeten.