Project Tanlili

Voorstelling van het project Tanlili : schooltje in Burkino Faso.

Tijdens een inleefreis naar het dorpje Tanlili en een bezoek aan een pleegkind aldaar kon Danny Lemmens en Iréne vaststellen hoe groot de nood er is. Aangegrepen door deze toestand werd besloten om actie te ondernemen.

Een toevallig gesprek met Roger Meynckens heeft er toe geleid om een tekstbundeltje te koop aan te bieden voor de prijs van 10 €

Het verzamelbundeltje geschreven door Roger was oorspronkelijk bedoeld voor zijn familie en enkele intieme vrienden. Maar na een gesprek met Iréne en Danny die een pleegkind steunen in Tanlili besloot Roger om het bundeltje als steunproject toe te vertrouwen aan een breder publiek.

Dit project en bundeltje wordt voorgesteld op woensdag 25 mei om 19:30 u in het Parochiecentrum ‘De Schans’ Bivakstraat te Beverlo.