Een stukje erfgoed bewaard.

In het hoofdmenu  “Nieuws”  kan u bij de gerealiseerde projecten (nr. 19) een artikel vinden over de nieuwe bestemming van twee unieke zerken.  

In het hoofdmenu “Beeldbank” vindt u onder de rubriek ‘Kringpersonalia’ en subitem ‘diverse activiteiten’ een twintigtal foto’s van deze werkzaamheden.

Unieke grafzerken als erfgoed bewaard.

Het gemeentebestuur besloot in 2015 om op het kerkhof aan de Heppensesteenweg een deel van de oude grafzerken te verwijderen. Van heel wat grafstenen verliep de grafconcessie en de familie van de overledenen wensten niet meer in te staan voor het onderhoud.

Om een stukje van dit erfgoed te helpen bewaren werden op vraag van de heemkundige kring twee 'uitgediende' grafzerken overgebracht naar het oude kerkhof aan de Sint-Lambertuskerk.  De technische dienst van de stad Beringen nam het transport van de aangeduide zerken voor hun rekening.  Om die stenen echter recht te zetten waren funderingswerken en takelwerkzaamheden nodig.

Een eerder geplaatste oproep om hulp (zie Erfwacht nr. 104 van juni 2016) viel niet in dovemansoren.

John Schrooten wilde zijn plan om te graven naar de fundamenten van de oude Lemmensmolen, waarvoor hij een mini graafmachine nodig had, combineren met onze activiteiten.  Op 19 augustus werden de fundamenten gegoten.  Onder deskundige leiding van Richard Neuskens en met de helpende handen van Paul Ooms, Miel Schreurs, Roger Meynkens en François Noels werden op dinsdag 23 augustus 2016 de zerken keurig terug opgebouwd.

Hartelijk dank aan alle enthousiaste medewerkers.

(Voor meer foto's zie onder de rubriek 'Beeldbank' - 'Kring personalia' - 'Diverse activiteiten')