Jaargang 7

Juni 1997 nr. 28

 • Redactioneel p. 1
 • Arthur Heymans, door de ogen van zijn dochter p. 2
 • In tijd van oorlog p. 6
 • K.A.J. Beverlo p. 10
 • Emiel Jordens, in Beverlo geboren p. 12
 • Als onze vader Adam nog een jongman was p. 16
 • De ‘Caerte’ van de Sint-Atoniusgilde (Korspel 1645) deel 5 p. 19
 • De boerderij (13) p. 25
 • Een boek over een roversbende uit het land van Ham p. 29
 • Lente-impressies p. 31
 • De kiezerslijsten van 1904 p. 34

Maart 1997 nr. 27

 • Redactioneel p. 1
 • De evolutie van een wijk (2) p. 2.
 • Gaat en onderwijst …. Juffrouw Jeanne Lemmens p. 17
 • 1797 – de burgerlijke stand van Beverlo p. 21
 • De ‘Caerte’ van de Sint-Antoniusgilde (Korspel 1645) deel 4 p. 27
 • Uitverkoop 1795 p. 34
 • 50-jarigen 1996 p. 37
 • Bijgelovig gebed p. 40

December 1996 nr. 26

 • Redactioneel p. 1
 • Frans Vanhees, een biografische schets p. 3
 • Gaston Ooms und kein Ende p. 7
 • De oorlogservaringen van Augustinus Lefèbvre – slot p. 20
 • Over het ontstaan van de Orgelwinning p. 24
 • De ‘Caerte’ van de Sint-Antoniusgilde (Korspel 1645) deel 3 p. 33

September 1996 nr. 25

 • Redactioneel p. 1
 • In Memoriam p. 2
 • Over de verkoop van zwartgoed p. 3
 • Een bekende Bjèveleir … kankergenezer Dokter Pierre Moons (1802-1860) p. 9
 • De oorlogservaringen van Augustinus Lefèbvre (deel 3) p. 16
 • De eerste twintig jaren van het karnavalgebeuren in Beverlo p. 20
 • De ‘Caerte’ van de Sint-Atnoniusgilde (Korspel 1645) deel 2 p. 31
 • Uit de oude doos p. 40
 • Gaat en onderwijst (vervolg) p. 41