Jaargang 5

Juni 1995 nr. 20

 • Redactioneel p. 1
 • 1930 – Honderd jaar België p. 2
 • Doopnamen in Beverlo in vroegere tijden p. 4
 • De ‘Gemènte’ op stap p. 8
 • De boerderij (10) p. 9
 • Bedevaarders door Beverlo p. 13
 • Over een poëtische ziel p. 17
 • August Jordens, krijgsgevangene in Duitsland (’14-’18) p. 20
 • ‘Par coeur’ p. 25
 • De familie Pieter Jann Put – Aurelia Vanbrabant p. 28
 • Tante nonneke uit Beverlo p. 35
 • Uit de oude doos p. 36
 • Index Erfwacht – (sept. 1990 – juni 1995) p. 37

Maart 1995 nr. 19

 • Redactioneel p. 1
 • Over onafhankelijkheid en gemengde gevoelens p. 2
 • Een Beverlo’s drama op muziek p. 9
 • ‘Die goeie oude tijd!’ – misstappen en straffen in vorige eeuwen p. 12
 • 50 jaar geleden : 16 juni 1944 en de 344 daaropvolgende dagen p. 14
 • Fidei et virtute – de geschiedenis van de Pauselijke zouaven uit Beverlo p.  17
 • Pastoor Peter Joris p. 23
 • Vraag en aanbod p. 31
 • Uit de oude doos p. 32
 • In paradiso : Fred Braeken en zuster Benedicta p. 34
 • Uit de oude doos p. 38, 39

December 1994 nr. 18

 • Redactioneel p. 1
 • De familie Vleugels- Geeraerts in Belgisch Congo (1946-1970) p. 2
 • Beverlo anno 1675 p. 8
 • Feest in het Patronaat p. 10
 • 50 jaar geleden : 16 juni 1944  en de 344 daaropvolgende dagen p. 17
 • Broeder Gerlach schrijft vanuit het ‘zomerland’ – deel 2 Morogoro (1924-1926) p. 25
 • Willen is kunnen p. 33
 • Begrafenisgebruiken p. 35

September 1994 nr. 17

 • Redactioneel p. 1
 • De tijd van toen p. 2
 • Broeder Gerlach schrijft vanuit het ‘zomerland’ – deel 1 Lugobor (1922-1924) p. 5
 • 25 jaar geleden p. 14
 • Een Beverlonaar vertelt p. 17
 • Onze-Lieve-Vrouw van Beverlo p. 23
 • De begrafenissen van vroeger p. 26
 • 50 jaar geleden : 16 juni 1944  enn de 344 daaropvolgende dagen p. 29
 • De boerderij (9) p. 33
 • Het verhaal van een gevallen kapelleke p. 35