Jaargang 24

Juni 2014 nr. 96

 • Redactioneel p. 1
 • Beverlo en de Eerste Wereldoorlog p. 1
 • Bjêvels dialect (55) p. 2
 • Jeugdherinneringen (deel 3) p. 4
 • Foto BJB p. 7
 • Abonnement Erfwacht p. 7
 • Mathieu Noten 80 p. 8
 • Interview Leonard Bellinkx p. 10
 • Familie Vandingelen p . 14
 • Mensen van bij ons – Victor De l’Arbre p. 15
 • In memoriam : Michel Bensch p. 22
 • Rechtzetting p. 27
 • Een waar gebeurd verhaal p. 28
 • Zeventig jaar geleden viel de hemel op Beverlo p. 29
 • E-mail gericht aan Sven Laenen op 15 mei 2014
 • Schoolfoto ca. 1932 p. 34
 • Processie te Beverlo – 1945 – De Neanias-Club p. 36
 • “Wij bewenen onze kameraden niet; we wreken ze!” (partizanenleuze) p. 37
 • Emiel Vandingelen (deel 3) p. 40

Maart 2014 nr. 95

 • Redactioneel p. 1
 • Jeugdherinneringen (deel 2) p. 2
 • Eind goed, al goed – een vergissing rechtgezet p. 5
 • ACV huldiging te Beverlo p. 10
 • Beverlo en de Eerste Wereldoorlog p. 10
 • Op reis met de Neanias-Club p. 11
 • Weerspreuk p. 11
 • Alfons Roosen – Onderwijzer en musicus p. 12
 • Lijst van de verenigingen van de gemeente Beverlo p. 16
 • Het grote kader p. 21
 • Mijn verdwaalde duif p. 22
 • Weerspreuk p. 25
 • Het Oudercomité van Korspel p. 26
 • De Eerste Wereldoorlog … – Krijgsgevangenkampen in Duitsland p. 27
 • Bjêvels dialect p. 33
 • In memoriam Fons Fonteyn p. 35
 • Het verhaal van nonkel Pier (Petrus Fonteyn) p. 38
 • Het bombardement van de Zuidstraat en de Tuinwijk van Beverlo herdacht! p. 41
 • Emiel Vandingelen (deel 2) p. 42
 • In memoriam p. 45

December 2013 nr. 94

 • Redactioneel p. 1
 • Albert Huybrechts herdacht p. 2
 • De pastorij van Korspel p. 5
 • Jeugdherinneringen (deel 1) p. 13
 • Familie Jan Fonteyn-Goris in de Franse Kroon en daarna p. 16
 • Het grotere kader – De lotgevallen van Gaston Ooms, vervat in het ruimere verhaal p. 20
 • Grensgeschillen op de Heide van Beverlo p. 23
 • Wielrijderslied p. 28
 • Het verhaal van Thalia Beverlo (deel 4) p. 32
 • Verdwenen uit ons Dorp p. 38
 • Bjêvels dialect (53) p. 39
 • Uit de oude doos p. 41
 • Oproep p. 42
 • Emiel Vandingelen (deel 1) p. 42

September 2013 nr. 93

 • Redactioneel p. 1
 • Bjêvels dialect (52) p. 2
 • Het verhaal van Thalia Beverlo (deel 3) p. 5
 • De avonturen van Sloeber p. 11
 • Verloren in het Dorp p. 15
 • Wie breekt dit record? p. 16
 • “De Heuft”, een stukje collectief geheugen p. 18
 • Herinnering p. 18
 • Uit de oude doos p. 24
 • Mensen van bij ons – Godelieve Wuyts – Zuster Lieve p. 25
 • Onder een Krijtwitte p. 33
 • Kon. Neanias-Club Beverlo – Uitstap 2-3-4 juli 1938 p. 34
 • Uit de oude doos (2) Familie Lefèbvre-Theunis (1918) p. 36
 • Wat is er van de Orgelwinning gekomen? Herinneringen van toen! p. 38
 • De bewoners van de Franse Kroon (1900-1952) p. 40