Thema 7 : Onderwijs (jrg. 11-30)

 • Van jongensschool tot Parochiaal centrum     (jrg. 29 nr. 114 p. 10 auteur Paul Ooms)
 • De lansen in onze jongensschool     (jrg. 28 nr. 112 p. 30 auteur Paul Ooms)
 • Al wie voor de klas wil staan …..     (jrg. 27 nr. 108 p. 32 auteur Betsy Kaerts)
 • Juffrouw Jeanne Lemmens een eerherstel     (jrg. 27 nr. 106 p. 32 auteur Marc Bertrands)
 • Alfons Roosen, onderwijzer en musicus     (jrg. 24 nr. 95 p. 12)
 • Uit de oude doos – richtlijnen voor leerkrachten 1872     (jrg. 21 nr. 81 p. 32)
 • Opstellen (uit de jaren 1950)     (jrg. 20 nr. 79 p. 13)
 • Opstellen (uit de jaren 1950)     (jrg. 20 nr. 78 p. 25)
 • Opstellen (uit de jaren 1950)     (jrg. 20 nr. 77 p. 28)
 • Opstellen (uit de jaren 1950)     (jrg. 19 nr. 76 p. 31)
 • Arnold Pelsers, koster-onderwijzer te Beverlo     (jrg. 19 nr. 73 p. 20 auteur Br. Fernand Schepkens)
 • Opstellen (uit de jaren 1950)     (jrg. 17 nr. 67 p. 5)
 • Op internaat bij de Broeders van Liefde     (jrg. 15  nr. 57 p. 10 auteur Albert Beerten)
 • Uit een schoolschrift 1932 – De keukenstoof kuischen – Groote of algemene kuisch     (jrg. 13 nr. 52 p. 43 auteur Fieke Collignon)
 • Mijmeringen bij het verdwijnen van een school     (jrg. 13 nr. 51 p. 15 auteur zuster Trudo)
 • Een analfabeet uit Beverlo     (jrg. 12 nr. 47 p. 15 auteur Jos Caerts)
 • De komst van de zusters van Maria te Beverlo     (jrg. 12 nr. 47 p. 9 auteur Julien Put)
 • Het opstel van Jef Van Moll     (jrg. 12 nr. 47 p. 43 auteur François Cruysberghs)
 • Lang leve de zusters! Achter de schermen.     (jrg. 12 nr. 46 p. 14 auteur Marc Bertrands)
 • Een kus van de juffrouw en een bank vooruit!     (jrg. 12 nr. 45 p. 20 auteur Marc Bertrands)
 • Huldiging zuster van Maria Beverlo     (jrg. 11 nr. 44 p. 41)
 • Meisjesscholen Beverlo en Heppen – schoolreis Antwerpen 1934     (jrg. 11 nr. 43 p. 14)
 • Bewaarschool Beverlo anno 1921     (jrg. 11 nr. 41 p. 28)
 • Beverlo bewaarschool 1930 – kinderen geboren in 1926     (jrg. 11 nr. 42 p. 22)
 • Vicotr Kaerts – de catechismuslessen en mijn laatste schooljaar     (jrg. 11 nr. 41 p. 2 auteur Victor Kaerts)
 • Over meester Lowis en zijn gezin     (jrg. 11 nr. 41 p. 8 auteur Charles Cuppens)

 

Bekijk ons aanbod van de volgende jaargangen voor Onderwijs