Sint Barbara

 

Ter gelegenheid van het feest van Sint Barbara op 4 december 2005, werd er te Beringen-Mijn, door het mijnmuseum en in samenwerking met Heemkunde Beverlo, een boekje uitgebracht over het leven van de heilige en de specifieke viering van het ‘Sint-Baarfeest’ te Beringen.