Monumentaal Beverlo

monublo

Samengesteld door de Heemkundige Kring van Beverlo ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan in 2000.

Deel 1 : particuliere huizen vroeger en nu

aantal pagina’s : 99

geïllustreerd

Het is een album met kiekjes van vroeger en nu.

De redactie opteerde voor de opzet in de mate van het mogelijk de oude gezichten naast de huidige te plaatsen om te kunnen vergelijken en het inzicht                                                              te bevorderen dat het beeld van Beverlo de afgelopen jaren in meer dan één                                                                    opzicht veranderd is.