Hoe meer koffie, hoe minder licht.

De elektrificatie van Beverlo (1900 – 1967)

 

Begin negentiger jaren stelde Louis Vandermeeren een brochure samen waarin                                                         het ontstaan van de elektriciteitkoffieboek in Beverlo werd belicht.

François Noels borduurde daarop verder en doopte zijn boek met een titel die binnenin natuurlijk moest verklaard worden : “Hoe meer koffie, hoe minder licht – De elektrificatie van Beverlo 1900 – 1967”.

In 2010 ging een stijlvolle voorstelling in het parochiecentrum door en daarin maakte François ons onomwonden duidelijk dat elektriciteit ooit NIET bestond en moest geïntegreerd worden in het maatschappelijk leven!  Dat elektriciteit NIET zo vanzelfsprekend is als wij vandaag menen.  Dat het organiseren van elektriciteitsvoorziening een hele karwei is geweest, een innovatie die NIET van vandaag op morgen geregeld was.

Tegelijkertijd – en dat vinden wij mooi – was “Hoe meer koffie, hoe minder licht” een eerbetoon aan François’ vader Louis die als “cabinier” van Interelectra in Beverlo en de onmiddellijke omgeving een gekende figuur was.