Beverlo – Geboorten en overlijdens 1567-1910

huwelBoekdeel 1

pagina’s : 361

uitgave : 1999

Uitgevers : Jos Caerts en Henri Beliën

Een complete inventaris, overzichtelijk voorgesteld.

Opzoekingen over dorpsgenoten uit de 16de tot en met de 19de eeuw. Hij kwam zo tot 17 generaties. In Henri Beliën vond Jos de gedroomde partner om zijn info drukklaar te maken.  Ze vonden elkaar in het Rijksarchief van Hasselt.

De begin- en einddatum van de publicatie zijn niet toevallig : “Vanaf 1567, het Concilie van Trente, moesten priesters doopregisters aanleggen”. “De einddatum, 1910, is vastgelegd op basis van de wet op de privacy : de gegevens van de jongste honderd jaar mogen niet worden vrijgegeven.