Beverlo 17de eeuw

image-2016-02-24 (11)

 

Het is een kroniek van 100 jaar miserie.   Het Beverlo uit de 17de eeuw was een dorp geteisterd oor tegenslagen, door pest, oorlogen, geweld en hongersnood. Het onheil dat tussen 1600 en 1700 boven de hoofden van de Beverlonaren hing, maakte dat het dorp in die honderd jaar nauwelijks een bevolkingsaangroei kende : van 600 naar 720.  Jos Caerts beantwoordt in zijn boek vragen als : “Wie stippelde in de 17de eeuw het beleid uit in Beverlo?  In hoeverre voelden de plaatselijke en regionale burgerlijke en kerkelijke overheid zich verantwoordelijk voor het wel en wee van de dorpelingen?  Hoe ondergingen de inwoners de plagen die hen overkwamen?  Op al deze vragen geeft het boek een antwoord, soms verrassend, dan weer logisch.

 

pagina’s : 149 en tientallen schetsen

uitgave : 2012