Pastoorsplaten

In het midden van de negentiger jaren besloot Heemkunde-Beverlo een gedenkplaat aan te brengen in het portaal van

Inhuldiging pastoorsplaat kerk Beverlode Sint-Lambertuskerk van Beverlo, waarop de namen van alle parochiepastoors zouden prijken. Dat was een idee dat niet te vroeg kwam, want Beverlo-Dorp was pas opgenomen in een federatie en dus geen aparte parochie meer. Een eeuwenlang hoofdstuk was afgesloten.

 

Enkele jaren later rijpte het idee om iets dergelijks ook in het gehucht Korspel te organiseren. Half maart 2016 vond de plechtigheid plaats waarop de Korspelse gedenkplaat in de Heilig-Hartkerk werd ingehuldigd. Eenzelfde activiteit wil Heemkunde-Beverlo eerlang ook organiseren in de Sint-Theodarduskerk van Beringen-Mijn.

Inhuldiging pastoorsplaat kerk KorspelDaarmee zal dan een project zijn afgerond dat de heemkundige kring als een morele en geschiedkundige plicht beschouwde : de parochieherders die tientallen jaren actief waren in Beverlo (Korspel en Beringen-Mijn) huldigen omwille van hun onverdroten pastorale inzet.

Stonden zij tot voor kort niet dagelijks paraat om de parochianen te begeleiden en bij te staan op de sleutelmomenten van hun leven?