Nostalgie : E.H. Douven

Sylvain Douven werd geboren te Schoonhoven (NL) op 20 januari 1919.

Hij werd in 1944 priester gewijd.  Hield zijn eerste tentoonstelling te Leopoldsburg (1945) in “Het Palet”.  Eind jaren ’40 maakte hij kennis met de kunstschilder Lode Camerlinckx en werden beiden lid van de Aarschotse kunstkring.  Sylvain Douven sloot ook aan bij de Leuvense kunstkring.  In 1963 werd Douven benoemd tot rektor te Vloesberg in de buurt van Ronse maar keerde vrij snel terug naar de Kempen.  Hij werd in 1965 kapelaan te Beverlo.  Van 1971 tot 2000 was hij pastoor te Viversel (Zolder).

interview aanwezigSylvain Douven

In oktober 2009 organiseerde de heemkundige kring een nostalgische avond.  Ze ontvingen E.H. Sylvain Douven, oud kapelaan van Beverlo. Tijdens deze gezellige avond liet de hoofdpersoon zich

niet onbetuigd.  Vrienden en kenissen haalden herinneringen op uit de jaren dat kapelaan Douven in Beverlo aktief was.  Het was een avond vol anekdotes en souveniers.  Als apotheose overhandigde Pastoor Louis Reynders zijn confrater het getuigschrift dat hem tot ereburger van Beverlo verhief.

huldiging Sylvain Douvenerediploma Sylvain Douven