Julien Put

Van Meester Julien Put weten zijn talloze oud-leerlingen dat hij tijdens zijn onderwijzersloopbaan al danig geïnteresseerd was in de geschiedenis van Beverlo.  Het verwonderde dan ook niemand toen hij in de tachtiger jaren van de vorige eeuw eigenhandig een boek samenstelde over het dorpsonderwijs (‘Het verhaal van een school’). En het was nog veel vanzelfsprekender dat hij in 1990 toetrad tot het bestuur van de prille heemkundige kring.

Meester Put was een aimabele persoonlijkheid die subtiel vele suggesties gaf (de titel van ‘Bjèvel Boven!’), een boek samenstellen over Clemens Vanderstraeten (in uitvoering ….). Regelmatig kwam hij terug op het bombardement van de Zuidstraat in 1944, waarbij hij na de feiten één van de eerste hulpverlenders was om de gewonden bij te staan.  De Meester kon door een zwakke gezondheid niet altijd de vergaderingen bijwonen, maar hij bleef ook op andere manieren in nauw contact met het hele bestuur en schreef geregeld zijn artikeltje.