Een eeuw Zusters van Maria in Beverlo

Het idee kwam van Jos Caerts.  In 2001 zouden de Zusters van Maria een eeuw in Beverlo verblijven.  Bijna honderd jaar lang hadden zij het onderwijs in het dorp ter harte genomen en ook op sociaal en kerkelijk vlak vallen hun verdiensten en postieve invloed niet weg te cijferen.  Waarom geen uitgesproken hulde brengen aan deze kloosterorde, die op dat moment nog door drie zusters werd vertegenwoordigd : Zuster Trudo en Zuster Marida in Beverlo-Dorp en Zuster Gilberte in Korspel ?

zusters van Mariazusters van Maria

 

 

 

Jos had bovendien prachtig voorbereidend werk geleverd.  Het manuscript voor een nieuw boek, waarin alle vrouwelijke religieuzen van Beverlo de revue passeerden, lag al klaar en zou op de huldiging voorgesteld worden, getiteld : “Met de ‘Groeten van Tante Nonneke’.

Wij maakten er een hele viering van.  De dankmis in de Sint-Lambertuskerk zou gevolgd worden door een optocht van de kerk naar De Kardijk, onder begeleiding van de musicerende Neanias-Club en in de zaal werd teruggekeken op 100 jaar onderwijskundige, pastorale en sociale inzet.  Zuster-Abdis van het hoofdklooster te Leuven hield een dankwoord.  Ook Zuster Trudo deed dat in naam van haar collega’s en tot slot sneden we de verjaardagstaart aan, een reuzeding dat vandaag nog op talloze foto’s prijkt.  Gelukkig dat we aan die afmetingen hadden gedacht, want de zaal was goed gevuld en iedereen had natuurlijk recht op een stukje.  De talrijke opkomst toonde tegelijkertijd aan hoe geliefd de zusters altijd zijn geweest.

Zuster Rosina
Zuster Rosina
Zuster Gilberte
Zuster Gilberte
zus3
zuster Trudo

 

 

Zuster Marida
Zuster Marida

 

 

 

 

 

 

Vorig jaar werd bekend dat Zuster Trudo en Zuster Marida het klooster in de Poelakkerstraat zouden verlaten.  Hoewel een dergelijk bericht te verwachten was (de gevorderde leeftijd), voelde iedere Beverlonaar dat aan als een aderlating.  Dat bleek ten volle op de receptie in oktober 2014 in het parochecentrum.  De ruimte was bijna te klein, zo vele mensen waren opgekomen om de zusters een letterlijk vaarwel te wensen. Wij hopen dat de zusters zich nog vaak in Beverlo zullen laten zien.  Zij zijn alleszins meer dan welkom!