De bevrijding 1944

Nadat een coalitie van geallieerde landen op 6 juni 1944 via de stranden van Normandië Frankrijk waren binnengevallen en stelselmatig de Duitsers terugdrongen, was begin september ons land aan de beurt.  Tussen 6 en 12 september werden Beringen, Beverlo, Oostham, Heppen en Leopoldsburg gedenazificeerd.

dia86 dia85

In de zomer van 1994 contacteerde de heer Marius Louche ons.  Deze geboren en getogen Kampenaar (Leopoldsburg) had al enkele geschiedkundige werken over de streek gepubliceerd en bereidde een werk over de bevrijding tussen Beringen en Leopoldsburg voor.  Hij wilde dit boek alleen nog niet publiceren, want hij zocht naar de juiste plek waar één geallieerde tank ooit buiten werking was gesteld.  Hij beschikte over tientallen foto’s, alle gemaakt in september 1944 en nog veel meer inlichtingen, rechtstreeks afkomstig uit Engelse en Duitse archieven. De heer Louche wilde ons alles ter beschikking stellen als wij een tentoonstelling overwogen die de verjaardag van de bevrijding in de belangstelling zou plaatsen.

 

We lieten ons dit geen tweemaal zeggen.  Zaal Stella werd vastgelegd, enkele vergaderingen met Marius volgden.  Een brochure (‘Vrijheid is geen geschenk van de hemel’) werd geschreven en ten huize van Charles Cuppens probeerden we een vijfentwintigtal expositiekasten te vullen met het aangeboden materiaal.  Denis Vertessen werd gemobiliseerd om op de dag van de tentoonstelling met zijn militaire voertuigen aan de voorgevel van de Stella post te vatten, kwestie van nog meer kijklustigen te lokken.  Nog meer, want het weekend begin september 1994 werd een overrompeling.  We mochten zelfs enkele Britse oud-soldaten begroeten die vanuit Albion de oversteek naar Normandië hadden gemaakt en van daaruit het hele traject van destijds opnieuw aflegden, ditmaal in vrediger omstandigheden.  Onze inzet en de hulp die wij aan Marius Louche boden, hebben voor de heemkundige kring van Beverlo zijn eeuwige vriendschap opgeleverd.