De Beverlose kapelletjes

Een heemkundig project dat beter had kunnen scoren.  Maar daar waren wij zelf schuldig aan.  We hadden namelijk het plan opgevat om alle Beverlose kapelletjes te inventariseren en in een boek van deze verzameling een overzicht te geven met een foto’, een beschrijving en achtergrondinfo.  We dachten daarvoor jaren voordien het ‘zware’ werk al verricht te hebben, want die oplijsting was toen documentair vastgelegd.  Zij moest enkel maar in een vlotte tekst worden gegoten en gepubliceerd.  Dachten we!

kapel3

 

Wat bleek ?  Onmiddellijk na de publicatie ondervonden we dat een aantal kapelletjes al een tijdje niet meer bestonden, afgebroken waren of dermate herbouwd zodat onze inlichtingen niet meer volledig klopten.  We zagen ons dus genoodzaakt bij het boek een erratalijst te voegen die alle aanvullingen de revue liet passeren.  Een ingreep die we hadden kunnen vermijden als we alle voorhanden zijnde kapelletjes-op-papier nog een waren gaan nakijken.  Noot te oud om te leren!

Enkele malen hebben we nadien nog een kapelletjestocht georganiseerd, die per fiets werd afgelegd en waarbij we aan sommige kapellen stopten om er wat uitleg te geven of een stiltemoment in te bouwen.  In elk geval, dankzij Heemkunde Beverlo bezit ons dorp een echte ‘kapelletjesbaan’.