Bjèvel Boven!

Marc Bertrands werd geboren te Hasselt op 18 juli 1956.  Hij woonde samen met zijn ouders, zuster en broer in de Zuidstraat te Beverlo.  In 1986 voltooide Marc Bertrands het werk dat zijn grootvader Henri Jamar reeds had aangevat : de publicatie van het boek “Oostham tijdens de Oorlog ’40-’45.  Maar Marc verzamelde tevens zes jaar lang ontelbare gegevens over het verleden van Beverlo.  Archieven, bibliotheken, gemeenteraadsverslagen en parochieregisters werden nageplozen en tientallen personen geïnterviewd.  De gerangschikte wetenswaardigheden leverden een boeiend en rijkelijk geïllustreerd verhaal op : de geschiedenis van Beverlo.

 

“Bjèvel Boven!”, de geschiedenis van Beverlo vanaf de Prehistorie tot aan het gemeentefusiejaar 1977, werd voorgesteld in het Parochiecentrum (Bivakstraat).  De uitgave van dit boek was tevens dé gelegenheid om met de zopas opgerichte Heemkundige Kring naar buiten te treden.  Onmiddellijk was er belangstelling en interesse.

De titel van het boek was ontleend aan een uitspraak van Meester Julien Put.  Als Marc Bertrands hem in Beverlo opgezocht had en terug naar huis vertrok, wuifde de Meester hem altijd met dit afscheid uit, als wou hij Marc herinneren aan het belang van diens roots!  De woorden bleven hangen en werden uiteindelijk een sprekende titel.